Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Ochrona danych osobowych

 

 

Klauzula informacyjna ogólna 

 


Szanowni Państwo

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwane dalej Rozporządzeniem. Wobec powyższego zgodnie z art. 13 Rozporządzenia informuję, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim z siedzibą ul. Topolowa 5, 72-400 Kamień Pomorski reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamieniu Pomorskim jest Adrianna Wróbel, dane kontaktowe - adres email: ada.wrobel@pupkamienpomorski.pl
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu wypełnienia określonego obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa a ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  a w szczególności z Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Prawa Zamówień Publicznych,  ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej oraz na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez Panią/Pana zgody do przetwarzania danych w sytuacji, gdy podanie danych nie jest obowiązkiem prawnym (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane i udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa w ramach konkretnego postępowania, podmiotom publiczny) oraz podmiotom, które zawarły z administratorem danych umowy powierzenia,  Powiatowej Radzie Rynku Pracy.
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celach prawnie uregulowanych będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania.
 6. Przysługują Pani/Panu, poniższe uprawnienia:
 1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
 2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
 3. prawo do usunięcia danych, w zakresie wynikającym z art. 17 Rozporządzenia;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w zakresie wynikającym z art. 21 Rozporządzenia.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej, na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim z siedzibą ul. Topolowa 5, 72-400 Kamień Pomorski oraz  kontakt drogą e-mail: sekretariat@pupkamienpomorski.pl

 1. Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości realizacji zadania PUP.
 2. Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.
 3. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez PUP Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

 

Uwaga! Po najechaniu i naciśnięciu kursorem myszki lub klawiaturą komputerową na aktywne linki adresów e-mail, umieszczonych wyżej, zostaną Państwo do nich przekierowani, e-maile zostaną otwarte w odpowiednim programie pocztowym zainstalowanym na Państwa komputerze lub odpowiedniej wyszukiwarce.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lucyna Rząsa, Klaudia Szabat
  data wytworzenia: 2021-08-31
 • opublikował: Lucyna Rząsa
  data publikacji: 2019-06-28 12:36
 • zmodyfikował: Adam Naumuk
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-06 12:00

Rejestr zmian

 • zmieniono 2019-06-28 12:38 przez Administracja i aktualizacja
 • zmieniono 2019-06-28 12:39 przez Administracja i aktualizacja
 • zmieniono 2019-06-28 12:39 przez Administracja i aktualizacja
 • zmieniono 2019-06-28 12:40 przez Administracja i aktualizacja
 • zmieniono 2019-06-28 12:40 przez Administracja i aktualizacja
 • zmieniono 2021-08-31 12:54 przez Klaudia Szabat
 • zmieniono 2021-08-31 12:57 przez Klaudia Szabat
 • zmieniono 2021-08-31 12:59 przez Klaudia Szabat: Dodano tytuł akapitu, poprawiono wygląd akapitu
 • zmieniono 2021-08-31 13:25 przez Klaudia Szabat: Wymieniono dokumenty z formatu programu Microsoft Word (.docx) na dokumenty w formacie PDF z funkcją OCR
 • zmieniono 2021-11-23 09:09 przez Małgorzata Kawiecka
 • zmieniono 2022-05-06 11:12 przez Adam Naumuk
 • zmieniono 2022-05-06 11:14 przez Adam Naumuk
 • zmieniono 2022-05-06 11:15 przez Adam Naumuk
 • zmieniono 2022-05-06 12:00 przez Adam Naumuk

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 23721
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-05-06 12:31:59