Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

                                                                                                                                                                       

                                           

Projekt „ Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych”

 

           Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim od  czerwca 2008 roku przystąpił do realizacji programu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-20013

 Priorytet VI:  Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie 6.1  Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w ramach programu.

  Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy
w  realizacji  zadań  na  rzecz  aktywizacji  zawodowej  osób  bezrobotnych
w regionie.

Cel projektu:

 Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych poprzez wzrost jakości usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim. Dofinansowanie etatów pozwoli na odciążenie zatrudnionych do tej pory  doradców i  pośredników  pracy,
a tym samym wydłuży czas poświęcany jednemu bezrobotnemu; co z kolei przyczyni się do efektywniejszego i bardziej zindywidualizowanego podejścia do każdej osoby. Projekt przyczyni się do szybszej i skuteczniejszej  pomocy osobom znajdującym się w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy  w Kamieniu Pomorskim.

Projekt jest współfinansowany w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wkład krajowy wynosi 15% .

Do kogo kierowany jest projekt:

 Projektem zostały objęte łącznie 3 osoby, zatrudnione w tutejszym Urzędzie na stanowiskach pośrednika pracy - stażysty i doradcy zawodowego – stażysty.

Rekrutacja uczestników:

Rekrutacja uczestników projektu została przeprowadzona zgodnie z Ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych. W celu rekrutacji uczestników został ogłoszony nabór na każde z wolnych stanowisk pracy.

Ogłoszenie o wolnych stanowiskach umieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim.
O wyborze kandydatów decydowały posiadane przez niego kwalifikacje zawodowe.

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2008-06-24 12:45
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2008-06-24 12:52

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15052
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2008-06-24 12:53:23